w

Wojewoda odrzuca wniosek Fundacji Wolności o unieważnienie planu stadionu żużlowego (kurierlubelski.pl)

Pod koniec lipca Fundacja Wolności poprosiła wojewodę Lecha Sprawkę o unieważnienie planu miejscowego zezwalającego na budowę stadionu żużlowego. Wojewoda odrzucił ten wniosek, uzasadniając to brakiem jednoznacznych deklaracji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.

W swoim wniosku fundacja argumentowała, że plan miejscowy powinien być zgodny ze studium, co jednak nie ma miejsca w kwestii wskaźników urbanistycznych oraz zasad ochrony i kształtowania wyglądu miasta. W studium wyznaczono wskaźniki urbanistyczne, które określają ograniczenia minimalne i maksymalne, a także wytyczne dla planów miejscowych.

Dla obszaru planowanego stadionu, czyli dla usług sportu i rekreacji, wyłączając Arenę Lublin, maksymalna intensywność zabudowy wynosiła 1,0, a wysokość zabudowy 18 metrów. W planie miejscowym te wartości to odpowiednio 1,4 i 33-41 metrów. Ponadto, plan miejscowy przewiduje maksymalną wysokość zabudowy 22 m dla obiektów sportowo-rekreacyjnych o charakterze namiotowym, co również kłóci się ze studium.

Wojewoda Lech Sprawka nie podziela tej argumentacji. Przywołał fragment studium mówiący o szacunkowych wskaźnikach urbanistycznych, które są zalecane, ale nie obligatoryjne w planach miejscowych. Jego zdaniem występuje tu brak wymogów ściśle określających ich stosowanie.

Fundacja Wolności twierdziła również, że planowany stadion żużlowy miałby stanąć za granicą Strefy Ochrony Widoków, około 2,5 km od Wieży Trynitarskiej. W tej kwestii wojewoda Sprawka uważał, że stadion znajduje się dalej, w odległości około 3 km od Wieży Trynitarskiej, co wyłączałoby go spod rygorystycznych ograniczeń przestrzennych.

Sprawka powoływał się także na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zaakceptował zmiany w planie miejscowym przyjętym przez radę miasta w czerwcu. Fundacja Wolności jednak nie zgadzała się z tym stanowiskiem. Wojewoda argumentował, że zlokalizowanie stadionu 3 km od Wieży Trynitarskiej nie wymaga tak surowej ochrony. Tymczasem w Studium oraz w skardze fundacji jasno stwierdzono, że na obszarach oddalonych o ponad 2,5 km od Wieży Trynitarskiej nowa zabudowa powinna być neutralnym tłem dla zespołu staromiejskiego pod względem wysokości, formy i kolorystyki elewacji i dachów.

Ten wpis został utworzony i przesłany przez jednego z użytkowników Spotted.pl, przy użyciu naszego prostego i szybkiego kreatora #spotów. Stwórz swój wpis!

Zgłoś

Co o tym myślisz?

Legenda

Opublikowane przez Spotter

Autor wpisówLubi oceniaćLata członkostwa

Dodaj komentarz

Jeden komentarz

W Białymstoku aresztowano dwóch podejrzanych o wysyłanie sygnału radio-stop, który zatrzymywał pociągi (i.pl)

Wiceszef MON krytykuje PO-PSL: Działania poprzedniego rządu osłabiły obronność kraju (i.pl)