w

Węzeł Karwiny w Gdyni: Inwestycja opóźniona, dotacje zagrożone (dziennikbaltycki.pl)

Samorządowcy z Gdyni doprowadzili do skrajności realizację węzła Karwiny, co grozi utratą części unijnej dotacji na ten cel. Wykonawca zatrudniony przez samorząd nie jest w stanie ukończyć prac zgodnie z terminem określonym w umowie o dofinansowanie ze środków UE.

Jakie kroki podejmie marszałek województwa?

Samorządowcy od ponad dziesięciu lat opowiadają o konieczności budowy węzła przesiadkowego przy stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwinach wraz z buspasami na ulicach Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej.

W 2014 roku prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, podpisał umowę o wspólnej realizacji tego projektu z ówczesnym burmistrzem Sopotu, Jackiem Karnowskim. Jednocześnie deklarowano, że razem będą starać się o unijne dofinansowanie w wysokości 100 milionów złotych.

Udało się pozyskać unijną dotację w wysokości 54 milionów złotych. Jednak od samego początku napotykano trudności związane z realizacją projektu. Już na etapie projektowania pojawiły się poważne opóźnienia. Kiedy projektant nie dotrzymał kolejnego terminu, wyznaczonego na styczeń 2019 roku, nałożono na niego karę umowną w wysokości prawie 3,8 miliona złotych.

Wtedy stało się jasne, że termin zakończenia węzła, pierwotnie planowany na rok 2021, nie będzie możliwy do osiągnięcia. Ostatecznie samorządowcy ogłosili przystąpienie do fazy budowlanej inwestycji w maju, ponad dwa lata temu. Jednak wcześniej doszło do sporu z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych, którzy zarzucili samorządowcom, że zmniejszyli projekt wiaduktu obok stacji PKM i zerwali umowę zawartą w 2017 roku.

Według PKP PLK, w rezultacie uniemożliwione zostanie zwiększenie przepustowości towarowego ruchu kolejowego do Portu Gdynia oraz budowa dwóch nowych stacji pasażerskich w Małym Kacku i ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku.

Marszałek województwa Mieczysław Struk zaangażował się w mediację, grożąc odebraniem unijnego dofinansowania samorządowcom. Przedstawiciele marszałka wskazywali, że działania gdyńskich włodarzy niosą ryzyko utraty innych projektów finansowanych z unijnych środków w województwie.

Ten wpis został utworzony i przesłany przez jednego z użytkowników Spotted.pl, przy użyciu naszego prostego i szybkiego kreatora #spotów. Stwórz swój wpis!

Zgłoś

Co o tym myślisz?

Legenda

Opublikowane przez Spotter

Autor wpisówLubi oceniaćLata członkostwa

Dodaj komentarz

Zaawansowane systemy obrony na nowych fregatach Marynarki Wojennej RP (dziennikbaltycki.pl)

Tatrzański Park Narodowy otwiera szlak dla osób na wózkach inwalidzkich w Dolinie Strążyskiej (zakopane.naszemiasto.pl)