w

Energa może zapłacić prawie 255 mln zł kary nałożonej przez Urząd Regulacji Energetyki (biznes.trojmiasto.pl)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nałożył surowe kary na spółkę Energa Obrót. Powodem jest naruszenie przepisów dotyczących dostosowania cen energii elektrycznej. W związku ze sprawą spółka będzie musiała zapłacić teraz grzywny w wysokości prawie 255 mln zł. Energa oświadczyła, że zamierza złożyć odwołania od tych decyzji.

Pierwsza kara dla spółki Energa Obrót opiewa na kwotę prawie 61 mln zł. Jest to kara za naruszenia obowiązków określonych w ustawie związanej z dostosowaniem cen i stawek opłat za energię elektryczną.

Druga kara dla Energi wynosi już prawie 194 mln zł. Decyzja ta wynika z niezrealizowania przez spółkę obowiązku dotyczącego uzyskania i przedstawienia prezesowi URE odpowiednich świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub biogazu rolniczego z instalacji odnawialnych źródeł energii.

Energa Obrót wyjaśnia, że nałożenie tak wysokich kar spowoduje konieczność utworzenia rezerwy w raporcie finansowym za 2023 rok, co wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy o maksymalnie 255 mln zł. Jednakże decyzje prezesa URE nie są ostateczne ani prawomocne, w związku z czym spółka zaplanowała już złożenie odwołania w tej sprawie.

Ten wpis został utworzony i przesłany przez jednego z użytkowników Spotted.pl, przy użyciu naszego prostego i szybkiego kreatora #spotów. Stwórz swój wpis!

Zgłoś

Co o tym myślisz?

Legenda

Opublikowane przez Spotter

Lata członkostwaLubi oceniaćAutor wpisów

Dodaj komentarz

Sąd w Lublinie skazał 14 osób za szpiegostwo na rzecz Rosji. Mieli w planach wysadzanie pociągów (wydarzenia.interia.pl)

Gdańska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące afery Forum Gdańsk (dziennikbaltycki.pl)