Sprawdź jakie to proste! Zarejestruj się i znajdź właściwą osobę
Zarejestruj się

Mieliście kiedyś wrażenie, że nie wykorzystaliście swojej szansy?

Nadarzyła Wam sie okazja do działania i zmarnowaliście ją?

Czy męczyło Was poczucie żalu i irytacji z powodu bezczynności?

Marzyliście o drugim podejściu? Kolejnej próbie?

Nie poddawajcie się – macie przecież Spotted!

Każdy zna powiedzenie „teraz albo nigdy”, tylko czasem trudno zastosować tę zasadę w praktyce. Kiedy chcesz znaleźć swoją zmarnowaną okazję – spotkaną osobę czy zgubioną rzecz – zaloguj się i do dzieła!

Portal Spotted.pl umożliwi Wam drugie podejście, kolejny raz dając pole do akcji, która może zmienić Wasze życie!

Uwierzcie – nie przesadzamy!
Ułatwiamy kontakty!

Jak to działa? Zarejestruj się i wypróbuj nową jakość
Zarejestruj się
Idea działania Spotted jest genialnie prosta i dzięki temu maksymalnie funkcjonalna. Wykorzystuje nieograniczony potencjał internetowej społeczności, umożliwiając zawiązywanie relacji interpersonalnych na nowym poziomie.

Pewnie każdemu przytrafiła się kiedyś sytuacja, gdy zobaczył osobę, która go zainteresowała i którą chciał poznać, ale z różnych przyczyn nie mógł. Teraz dzięki dostępności łatwego w obsłudze narzędzia, jakim jest portal Spotted.pl, możesz dostać to, co wydawało się już stracone. Chcesz mieć numer osoby spotkanej w parku czy w autobusie? Chcesz wiedzieć czy w Twoim ulubionym klubie jest dziś dobra impreza? Znaleźć kogoś, kto z Tobą pobiega? Zgubiłeś klucze lub portfel i potrzebujesz pomocy?

Zarejestruj się, dodaj wpis i czekaj na odpowiedź. Może pojawić się szybciej niż myślisz...

Nie zmarnuj swojej drugiej szansy! Dołącz do nas i znajdź właściwą osobę

Logowanie

Zaloguj się Zarejestruj się Zaloguj się
przez Facebook
Masz pomysł na portal SPOTTED? Chcesz zainwestować w portal? A może kupić cały nasz pomysł? Kliknij tu!

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OGÓLNE STANDARDY OCHRONY

Chronimy Waszą prywatność w trakcie korzystania z Serwisu, ponieważ przestrzegamy obowiązujących w Polsce norm prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Przed korzystaniem z Serwisu, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Twoje dane osobowe

W celu optymalnego wykorzystania narzędzi udostępnionych w Serwisie Spotted.pl, przy rejestracji niezbędne jest podanie przez Ciebie kluczowych informacji o sobie. Za kluczowe uznaje się:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- status związku
- miasto zamieszkania
- adres mailowy
- płeć

Dodatkowo, informacje o sobie można uzupełnić o:
- miasto rodzinne
- status związku
- facebook ID

Powyższe informacje podane są wyłącznie do dyspozycji administratorów serwisu spotted.pl i nie mogą zostać wykorzystywane w innych celu, aniżeli korzystanie z portalu.

Spotted.pl z pełnym profesjonalizmem dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Serwis opiera swoją działalność w tym zakresie o przepisy prawne przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jako Użytkownicy, macie w szczególności prawo wglądu do własnych danych, w związku z czym możecie powyższe dane modyfikować według własnych potrzeb.

Serwis spotted.pl nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych o Użytkownikach, które pozwoliłyby na bezpośredni kontakt osób trzecich.

Przy czym serwis Spotted.pl zaznacza, iż współdziała z organami ścigania i administracji państwowej w celu wykrywania i zwalczania wszelkich aktów pornografii i przemocy, mając na uwadze przede wszystkim dobro małoletnich.

Polityka prywatności serwisu Spotted.pl nie obejmuje danych umieszczonych przez Was w przypadku korzystania z aplikacji udostępnianych przez portal, które mogą być dostępne dla wszystkich, tj. kluczowe dane osobowe, wypowiedzi na forach, itp.

Spotted.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania zarejestrowanym Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Jednakże tematyka wspomnianych wiadomość dotyczy kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikatów systemu (np. informacje o nowych wiadomościach w skrzynce odbiorczej, powiadomienia o aktywności znajomych, komunikaty o przerwach w działaniu Serwisu). Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą Użytkowników Serwisu, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Zaprzestanie korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu może zostać zawieszone. W tym wypadku, Użytkownik musi zawiesić konto w ustawieniach profilu.

Cookies (ciasteczka)

Serwis wykorzystuje cookies (ciasteczka). Są to pliki tekstowe, niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Pliki wykorzystywane są do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Dzięki cookies możemy zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść. Nie udostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego portalu, za co spotted.pl nie odpowiada.

Które dane osobowe są indeksowane?

Innymi słowy, co widać w wyszukiwarkach internetowych? Wyszukiwarki internetowe indeksują podstawowe dane o Użytkowniku, które zostaną podane przy rejestracji.

Uwagi końcowe

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że możliwe będą zmiany w Polityce Prywatności. Z całą stanowczością należy jednak wskazać, iż Serwis nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew obowiązującym przepisom prawnym jakichkolwiek danych osobowych posiadanych przez Serwis w ramach jego działalności.

Regulamin portalu Spotted.pl

Dział I - Wstęp

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu społecznościowego Spotted.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
§ 2
Niniejszy Regulamin i przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
§ 3
Podmiotem prowadzącym Serwis jest SPOTTED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 1 Maja 6, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000519462, NIP: 7393868815, REGON: 281612685.
§ 4
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

Dział II - Definicje

§ 5 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. 1.Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu oraz zarządzający i prowadzący Serwis.
 2. 1.Serwis - serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.spotted.pl.
 3. 2.Użytkownik - osoba, która przez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności uzyskała dostęp do usług i posiada swój Profil w Serwisie.
 4. 3.Profil - strona Użytkownika powstała na skutek akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz rejestracji w Serwisie, na której Użytkownik może umieszczać, modyfikować i ukrywać swoje treści, zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu. Profil umożliwia także dokonywanie Komentarzy/wpisów na profilach innych Użytkowników.
 5. 4.Nazwa profilu/Loginu – Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika stanowiąca ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Profilu, umożlwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako ciąg znaków nie ulega zmianie.
 6. 5.Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 7. 6.Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.
 8. 7.Polityka Prywatności – Ogólne zasady ochrony danych osobowych Użytkowników dostępne w Serwisie pod adresem spotted.pl/polityka.
 9. 8.Komentarz/wpis - wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie w postaci jednorazowego zapisku widocznego dla innych Użytkowników Serwisu.
 10. 9.Materiał - dane, zdjęcia oraz jakakolwiek inna treść umieszczona przez Użytkownika w Serwisie niemieszcząca się definicji pojęcia „Komentarz/wpis”.
 11. 10.Poczta - wewnętrzny system wiadomości Serwisu każdego indywidualnego Użytkownika zawierający wiadomości przychodzące oraz wysłane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 12. 11.Prywatna wiadomość - Wiadomość wysyłana bezpośrednio Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Treść wiadomości prywatnych jest dostępna jedynie nadawcy i odbiorcy wiadomości.
 13. 12.Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a właścicielem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika o treści odpowiadającej Regulaminowi.

Dział III – Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

§ 6
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności w całości. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 7
Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza aktywacyjnego i aktywacji konta.
§ 8
Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
§ 9
Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem ustanawianym podczas procesu rejestracji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.
§ 10
Utworzenie i korzystanie z Profilu w zakresie świadczonych przez Spotted.pl usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
§ 11
Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony. Po dokonaniu weryfikacji Profilu, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu.
§ 12
Administrator serwisu Spotted.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści komentarzy/wpisów oraz wszelkich materiałów umieszczanych przez Użytkowników, w tym również za skutki wywołane opublikowaną treścią. Nie jest on także pośrednikiem w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za kwestie sporne wynikłe na skutek nawiązania znajomości przez Użytkowników.
§ 13
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny oraz do natychmiastowego usunięcia materiału po stwierdzeniu, że Użytkownik dodał materiał w sposób naruszający zasady Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do: redagowania, skracania komentarzy/wpisów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu w postaci Regulaminu i Polityki prywatności.
§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu powstałe z przyczyn niezależnych, losowych lub wynikłych z prowadzonych na serwerach prac konserwacyjnych oraz niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Podczas przerwy wynikłej z powodu prac konserwacyjnych serwis zobowiązuje się poinformować o tym w komunikacie na stronie głównej Serwisu tak szybko jak będzie to możliwe.
§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowanymi przez Użytkownika materiałami w Serwisie. Wyłączną odpowiedzialność za treści ponosi Użytkownik.
§ 16
Zamieszczając materiał Użytkownik potwierdza, że dysponuje wszelkimi prawami do materiałów przez siebie umieszczanych. Wyraża zgodę na prezentację danych w sieci Internet w formie ogólnodostępnej, oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U nr 133 z 1997r.).
§ 17
Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Zabrania się zakładania wielu Profili przez jednego Użytkownika oraz posługiwania się nimi w Serwisie.
§ 18
Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Serwisie bądź łamania prawa, Regulaminu lub Polityki Prywatności przez innych Użytkowników.
§ 19
Użytkownik jest świadomy, iż korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
§ 20
Użytkownik jest uprawniony do samodzielnego wygaszenia Profilu. Po wygaszeniu z Serwisu znikną dane, materiały, oraz inne treści umieszczone przez Użytkownika. Inni Użytkownicy nie będą mogli wyszukać wygaszonego Profilu ani przeglądać jego zawartości. Użytkownik zachowuje prawo do aktywacji konta dokonującego się automatycznie po zalogowaniu do Serwisu za pomocą Loginu i hasła. Aktywacja konta oznacza przywrócenie Profilu w pełni sprzed wygaszenia.

Dział IV - Postanowienia końcowe

§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go w Serwisie i dostępny jest pod adresem www.spotted.pl/regulamin. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
§ 22
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyn, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożlwiającej zalogowanie się do Serwisu.
§ 23
Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu i Polityki Prywatności niezwłocznie po ich opublikowaniu w Serwisie. Zalogowanie się do Serwisu po ogłoszeniu zmiany Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu.
§ 24
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności w ich aktualnym brzmieniu.
§ 25
Wszelkie spory wynikające z działalność Serwisu rozstrzygane będą przed właściwym rzeczowo Sądem w Olsztynie.
Zgłoś błąd Zaproponuj zmianę